Vedení účetnictví

Co poskytujeme?

 • Vaše účetnictví vedeme u nás (v našem účetním systému – POHODA nebo docházíme k vám a pracujeme ve vašem informačním systému (ABRA, PREMIER, EKONOM, VARIO, HELIOS a další).
 • Na přání klienta vedeme účetnictví „online“, kdy klient má možnost sledovat průběh účetních prací, vytvářet či tisknout sestavy nebo zadávat prvotní doklady prostřednictvím svých pracovníků.
 • Doklady přebíráme na dohodnutém místě a v dohodnutém čase.
 • Zpracujeme vaše doklady a budeme vést veškeré účetní knihy a evidence (účetní deník, knihy analytické evidence, atp.).
 • Zpracujeme doklady pro účely sestavení daňového přznání k dani z příjmu právnických osob.
 • Zpracujeme veškerá daňová přiznání, hlášení a vyúčtování pro příslušné úřady.
 • Budeme vás informovat o všech důležitých záležitostech (např. platbách, termínech, atp.)
 • Problémy s úřady (místní šetření, vytýkací řízení) vyřešíme za vás.
 • Zajistíme vám nezávislého auditora pro ověření účetní závěrky.

Naše přednosti? 

 • Rádi vám poskytneme nadstandardní služby – řešení upomínek Vašich odběratelů, vystavování vašich faktur, zajištění el. platebního styku, atd.
 • V případě Vašich potřeb vám budeme poskytovat dohodnuté reporty např. pro banky, leasingové společnosti, vedení společnosti atp.
 • Kvalitní práce, zabezpečení vašich dat a maximální diskrétnost je samozřejmostí.

Naše garance? 

 • Naší garancí jsou stovky spokojených zákazníků od roku 2004.
 • Výše pojistného u pojišťovny Allianz ve výši 5 mil. Kč.