Mzdy a personalistika

Co poskytujeme?

  • Na základě vámi předávaných podkladů zpracujeme v dohodnutém termínu mzdy.
  • Budeme vést veškeré povinné evidence a agendy (např. evidenční listy důchodového pojištění).
  • Budeme komunikovat s úřady v rámci běžného styku (např. přihlašování či odhlašování zaměstnanců).
  • Zpracujeme a předáme veškerá přiznání a vyúčtování na příslušné úřady.
  • Poskytneme vašim zaměstnancům servis (např. vystavování potvrzení o příjmech, atp.).
  • Na základě plné moci vás budeme zastupovat před úřady při různých kontrolách.
  • Budeme vás informovat o všech důležitých záležitostech (např. platbách, termínech, atp.).

Naše přednosti? 

  • Profesionální a vysoce kvalifikované mzdové poradenství.
  • Kvalitní práce, zabezpečení vašich dat a maximální diskrétnost je samozřejmostí.
  • Na základě vaší potřeby vám pomůžeme s přípravou pracovních smluv, dohod, atp.