IFRS

Globalizace,  rozvoj světových trhů a vzrůstající vliv nadnárodních společností si žádá harmonizaci v oblasti účetnictví.  Zvětšuje se počet společností, které jsou povinné, dle platných českých zákonů, účtovat a sestavovat účetní  závěrku dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (International FInancial Reporting Standards – IFRS).

Popis služby

  • Zajišťujeme kompletní servis pro klienty ve vykazování účetnictví v mezinárodních standardech IFRS.
  • Monitorujeme vývoj na poli mezinárodní harmonizace účetnictví a zajišťujeme vedení účetnictví v souladu se všemi změnami.
  • Tvorba metodiky, nastavení a průběžné vedení účetnictví klienta s ohledem na potřebu transferovat výsledky do mezinárodních účetních standardů.

Naše přednosti?

  • Praxe z významných firem.
  • Pravidelné vzdělávání v novinkách.
  • Vysoce vzdělaný tým lidí.

Naše garance?

  • Naší garancí jsou stovky spokojených zákazníků od roku 2004.
  • Výše pojistného ve výši 5 mil. Kč.