Daňová evidence

Co poskytujeme?

 • Doklady přebíráme na dohodnutém místě a v dohodnutém čase.
 • Zpracujeme doklady pro účely sestavení daňového přznání k dani z příjmů fyzických osob.
 • Vedeme veškeré evidence (např. majetek, skladovou evidenci, atp.)
 • Zpracujeme veškerá přiznání, hlášení a přehledy na příslušné úřady.
 • Komunikaci s úřady můžeme plně převzít za vás, budeme vás zastupovat na základě plné moci.
 • Budeme vás informovat o všech důležitých záležitostech (např. platbách, termínech, atp.)
 • Zpracujeme výstupy z daňové evidence dle vašich požadavků.
 • Problémy s úřady (místní šetření, vytýkací řízení) vyřešíme za vás.

Naše přednosti? 

 • Rádi vám poskytneme nadstandardní služby – řešení upomínek vašich odběratelů, vystavování vašich faktur, zajištění el. platebního styku, atd.
 • Dle vašich pokynů vám zajistíme doklady od úřadů, vystavíme různé formuláře týkající se vašeho podnikání.
 • Kvalitní práce, zabezpečení vašich dat a maximální diskrétnost je samozřejmostí.