Vedení účetnictví

Co poskytujeme?

 • Vaše účetnictví vedeme u nás (v našem účetním systému – POHODA nebo docházíme k vám a pracujeme ve vašem informačním systému (PREMIER, EKONOM, VARIO, MONEY a další).
 • Na přání klienta vedeme účetnictví „online“, kdy klient má možnost sledovat průběh účetních prací, vytvářet či tisknout sestavy nebo zadávat prvotní doklady prostřednictvím svých pracovníků.
 • Doklady přebíráme na dohodnutém místě a v dohodnutém čase.
 • Zpracujeme vaše doklady a budeme vést veškeré účetní knihy a evidence (účetní deník, knihy analytické evidence, atp.).
 • Zpracujeme doklady pro účely sestavení daňového přznání k dani z příjmu právnických osob.
 • Zpracujeme veškerá daňová přiznání, hlášení a vyúčtování pro příslušné úřady.
 • Budeme vás informovat o všech důležitých záležitostech (např. platbách, termínech, atp.)
 • Problémy s úřady (místní šetření, vytýkací řízení) vyřešíme za vás.
 • Zajistíme vám nezávislého auditora pro ověření účetní závěrky.

Naše přednosti?

 • Poskytujeme nadstandardní služby.
 • V případě Vašich potřeb vám budeme poskytovat dohodnuté reporty např. pro banky, leasingové společnosti, vedení společnosti atp.
 • Kvalitní práce, zabezpečení vašich dat a maximální diskrétnost je samozřejmostí.